Sosiaalisen median mainontaa tarjoavat monet verkostot

Tärkempiä kanavia, joissa yritykset voivat mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan, ovat Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ja LinkedIn. Maksetut mainokset voidaan kohdistaa hyvin tarkasti halutulle kohderyhmälle, joka voidaan määritellä muun muassa käyttäjien iän, sukupuolen, kiinnostuksen kohteiden tai tulotason mukaan.